Inschrijven vrijmarkt 5 september 2020

 

Tijden
De plek op de vrijmarkt mag uitsluitend vanaf 05.00 uur worden ingenomen (niet de avond ervoor). De plek dient uiterlijk om 09.00 uur te zijn ingericht. De plek dient om uiterlijk 17.00 uur te zijn ontruimd. Aan- en afvoer van spullen per voertuig is toegestaan tot 09.00 uur en na 16.00 uur.

Plek op de vrijmarkt
– Deelname aan de vrijmarkt is gratis. Bevestiging van deelname gaat op basis van datum binnenkomst aanmelding.
– Er worden geen plekken toegewezen, hier geldt “wie het eerst komt, …”.
– Het innemen van een plek, anders dan door de organisatie is aangegeven, is niet
toegestaan.
– Het is niet toegestaan om voertuigen en/of transportmiddelen bij de plek te hebben
gedurende de vrijmarkt. U dient uw voertuig elders te parkeren.
– Tijdens de vrijmarkt kunt u al uw verzamelde spullen van de afgelopen jaren verkopen. De
markt is alleen bedoeld voor tweedehands spullen en non-food. Commerciële verkoop (o.a. nieuwe kleding, bloemen en/of planten, zelfgemaakte spullen) is niet toegestaan, hiervoor dient u een standplaats op de warenmarkt af te nemen. De organisatie zal hier streng op controleren.
– Alle schade aan enig eigendom van de gemeente of van derden zal voor uw rekening komen.
– Alle brandkranen en brandputten moeten vrij worden gehouden van obstakels.
– Bij slechte weersomstandigheden kan de vrijmarkt worden afgelast.
– Nadere voorwaarden gesteld door de marktmeester en/of Politie/Brandweer moeten
worden opgevolgd en nageleefd.
– Neem uw niet verkochte spullen weer mee naar huis en laat uw plek schoon achter.

Voorzieningen dorp
In het dorp zijn tijdens de Septembermarkt extra voorzieningen. Zo zijn er toiletten, EHBO- post, en een herkenningspunt.
Het niet nakomen van deze spelregels zal helaas leiden tot verwijdering van de vrijmarkt. Het bestuur van Stichting Septembermarkt Harmelen wenst u een gezellige en succesvolle vrijmarkt toe!